HHP Kft. Bouw- Advies & begeleiding

HHP Kft. Bouw Advies & Begeleiding

Wij hebben al jaren lange ervaring met ver- en nieuwbouw in Nederland, België, Duitsland en sedert 2002 ook in Hongarije

 

Vaak ontbreekt het u aan tijd en aan bouwkennis

Zeker in het buitenland waar u een huis wilt bouwen of verbouwen weet u niet waar u moet beginnen

 

Tijdens de uitvoering wilt u uiteraard weten of alles volgens bestek en tekening wordt gebouwd

En dat de kosten niet hoger uitvallen of de opleveringsdatum wordt gehaald

Wanneer de bouw gereed is kunnen vele details niet van buiten af meer gecontroleerd worden

Door de controle op het werk is de opdrachtgever verzekerd van een bouwtechnische goede kwaliteit

En wordt er tussen door gerapporteerd ondersteund met foto`s ten behoeve van onder andere   de termijnbetalingen

Bij de afronding zal de bouwbegeleider meelopen met de oplevering om te zorgen dat eventuele gebreken allemaal correct worden hersteld of afgerond

Maar wij kunnen ook in iedere fase van het bouwproces in stappen

Als er dus al problemen zijn ontstaan tussen de aannemer en de opdrachtgever wij zijn dan het aanspreekpunt tussen beide partijen

 

Bouwbegeleiding van uw eigendom in Hongarije en Europa

Bij bouwbegeleiding gaat het om begeleiding van bouwprojecten in de breedste zin van het woord, van idee tot eindresultaat.

Dit kan bestaan uit:

- haalbaarheidsonderzoek
- contacten met de overheid
- aanvragen vergunningen
- keuze van architect
- aannemers selectie
- wijze van prijsaanbieding aannemers
- prijsonderhandelingen met aannemers
- controle bouwkostencalculatie
- kostenbewaking bouw
- bewaking planning van de bouw
- kwaliteit controle tijdens de bouw

U kunt zelf kiezen voor het totale pakket of één of meerdere onderdelen.
Dit kan tegen een vast vooraf overeengekomen prijs of op uurloon basis.
Vraag een vrijblijvende informatie bij ons aan

Zie onze foto album voor een idee te krijgen wat voor woning u wenst
http://myalbum.com/hongaarsewinkel